מעלין בקודש

תורת חיים

כמו הלב, האיבר החשוב שמחיה את גוף האדם, כך התורה, 'תורת חיים', היא נשמת האדם.

רשת אמית וישיבת אמית עמיחי בפרט, חרטה על דגלה את הרצון להיות מקצועית בקודש כמו בחול.

כל זאת במטרה לתת לתלמיד את היכולת לפרוח ולהגיע לשמיים, ולהעמיק עוד יותר אל נשמתו.

בישיבה יש את לימודי הקודש הסדורים במערכת השעות הרגילה, ויש את הקומה הגבוהה:

"אין אדם למד תורה אלא ממקום שליבו חפץ", ולכן מרחב הבחירה בענפי התורה השונים פרוס בפני התלמידים והם בוחרים לפי הרצון להתפתח בענף מסוים: בתלמוד, במשנה, באמונה, בהלכה, בתנ"ך ובמחשבת ישראל.

זה קורה בקבוצות לימוד בהפסקות, בתחרויות תורניות, בחידוני עיון ובקיאות, בחבורות, בגמרתון ובסיירות הקודש שמבקשות להתפתח בעולם התורני שלהם גם לאחר סיום יום הלימודים.

אנחנו מביאים את הצורך של התלמיד לצמיחה רוחנית , הגורמת לו רצון לעוד.