תחום הקודש

תלמוד
במגמת תלמוד נלמד היקף משמעותי של דפי גמרא בהעמקה עם סוגיות
בעיון בדברי ראשונים ואחרונים. התוכנית מתאימה לבעלי יכולת ורצון להעמיק
בלימוד הגמרא מעבר לתוכנית הרגילה.
תחום הקודש 9

תנ"ך

"והאר עיננו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך"
לימודי תנ"ך בישיבה נעשים בהתאם לתוכנית הלימודים ונערכים באופן ספירלי סביב הציר הכרונולוגי של המקרא והנבואה. מטרתנו היא להצמיח תלמידים אוהבי תנ"ך ויודעי תנ"ך, המבססים את עיקרי זהותם ואמונתם על הכתוב בו, ורואים בו מקור לעיון הנוגע בסוגיות האקטואליות מחיי היומיום. אנו לומדים בישיבה תנ"ך ברמה של 5 יח"ל

תורה
ב כיתה ז' וב כיתה י"א לומדים את חומש בראשית. הלימוד ב כיתה ז' הוא בקיאותי ומטרתו להקיף את רובם של הפרקים בחומש ועל בסיס תשתית זאת חוזרים ב כיתה י"א לעיין ולהעמיק בו. ב כיתה ח' עוסקים בחומש שמות, ובכיתה ט' בויקרא. אולם, בשנה הקרובה יילמד חומש שמות גם ב כיתה ט' היות וזוהי "שנת מעבר". ב כיתה י' ילמדו את חומש במדבר, וב כיתה י"ב את "משנה תורה" – חומש דברים.

נביאים
בכתות ז'-י' יילמדו ספרי נביאים ראשונים עד ספר מלכים ב'. בכתות י"א יעסוק הלימוד בפרקים מספר מלכים ב' הנוגעים לשלהי ממלכת ישראל, גלות שומרון, מלכות חזקיהו ומסע סנחריב. במקביל תילמדנה נבואות מספר ישעיהו. ב כיתה י"ב יילמד סוף ספר מלכים ב', העוסק במלכים האחרונים בממלכת יהודה ובחורבן בית ראשון, ובמקביל תילמדנה נבואות מספר ירמיהו. הלימוד לא יסתיים בחורבן אלא ימשיך לימי שיבת ציון, המתוארים בספרי עזרא ונחמיה.

כתובים
בחטיבת הביניים נלמדו מגילת אסתר ומגילת רות, ובחטיבה העליונה יילמד ספר יונה, מזמורים מספר תהלים וחלקים נרחבים מעזרא ונחמיה. בנוסף, תלמידי 5 יח"ל ילמדו פרקים רבים מספר איוב.

10 – יחידות ההגבר
יחידות ההגבר כוללות נושאים רוחביים בתנ"ך, כגון יחידת "דמויות מופת" (גדעון, אלישע, אסתר), יחידת "פרשנות רש"י ורמב"ן" – העמקה בפרשנות השיטתית והמיוחדת של פרשנינו הראשונים“. "יחידת הגמול" – התמודדות