מגמת מדעי המחשב

5 יח"ל מדעי המחשב כוללים שפות תכנות assembly ,שפת C ,#אלגוריתמים לולאות, תנאים, מערכים, מערכים דו ממדיים, מודלים חישוביים, עצים בינריים ועוד. 

פרויקט גמר ( 5 יח"ל נוספות – סה"כ 10 יח"ל) – למצטיינים.

פרויקט גמר בתחום הסייבר: רשתות, תקשורת ומערכות הפעלה