מגמת ספרות

5 יחידות לבגרות. קריאה כתיבה ויצירה, פרוזה ושירה. יציאה להצגות מפגשים עם משוררים וסופרים.