מגמת ערבית

מגמת הערבית מכשירה את תלמידיה בלימוד השפה הערבית, בעיקר הספרותית, עד לרמה בסיסית של קריאה, הבנה וכתיבה של טקסט עיתונאי-ספרותי. דרך כתבות עיתונאיות, סיפורת ושירה בערבית מודרנית תלמידי המגמה ייחשפו ויעמיקו בתחום התחביר, הדקדוק, מערכת הפועל וכן ירכשו אוצר מילים רחב. כמו כן מעניקה המגמה לבוגריה ידע בתחום האסלאם, התרבות הערבית והעולם הערבי כיום.