מגמת פיזיקה

הלימודים מתקיימים במרכז שוורץ/רייסמן במכון וייצמן. 

תכנית הלימודים במרכז כוללת את כל פרקי החובה הנדרשים לבחינת הבגרות החיצונית לרמה של 5 יח"ל בהיקף 70% מחובת ההוראה.
כמו-כן, התוכנית כוללת פרקים נוספים במסגרת תוכנית "הלמידה המשמעותית" של משרד החינוך בהיקף 30% מחובת ההוראה, המוערכים בהערכה פנימית.
שימוש במגוון שיטות הוראה ואמצעים טכנולוגיים מעניק לכל תלמיד ותלמיד את הכלים המתאימים עבורו להבנת הנושא הנלמד. חדרי הלימוד במרכז רב תכליתיים ומאפשרים פעילויות מגוונות – שיעור פרונטלי, מעבדות, קבוצות דיון, הקרנת סרטים וכו'.