מגמת תקשורת

תוכנית הלימודים במגמת תקשורת וחברה מציעה התבוננות שונה וביקורתית על לימודי התקשורת. התוכנית מחולקת ל"זירות". "זירה" היא למעשה חיבור בין ז'אנר תקשורתי מדיום טכנולוגי. את הזירות אנו מפענחים באמצעות "מפתחות זירה", מושגי מפתח שמסייעים לנו לדון במשמעויות השונות ובכללים השונים של כל זירה.  אחד המאפיינים המרכזיים בתקופתנו הוא השינוי המהיר בטכנולוגיה וביישומים התקשורתיים שלה. לפיכך אנו במהלך הלימודים נכיר ונלמד את סביבת המדיה הרלוונטית לחיינו המאופיינת בדינמיות רבה והתפתחות תקשורתית משמעותית ומאסיבית.