צוות הישיבה

הנהלה

הרב שמעון שושן - ראש הישיבה 
הרב דוד פסטין - מנהל חטיבה 
ליאת דורון - מנהלת תיכון 
הרב אהרון שטראוס - פדגוגיה - סגן למידה - ר"מ כיתה י2
הרב בר חיים אלפי - סגן מנהלת תיכון ור"מ יב1 
הודיה פרידמן - סגנית מנהל חט"ב + מתמטיקה + הערכה ומדידה
אביטל שרעבי - רכזת פדגוגית חט"ב + מדעים וביולוגיה

צוות אסטרטגי

יוסי מימון - מנהל תקציבי וסגן מנהלי
הרב יהושע אודרברג - תורת חיים ר"מ כיתה ט1
הרב דור דוייב - חברה וחיבורים
אוסנת יוסקוביץ - תצא"מ, לשון והבעה
יעקב שמעוני - אקוסיסטם + מדעים ומתמטיקה 
אביגיל רחמים - שיווק ומיתוג ומזכירה ראשית
אורי לאילב - שותפות תלמידים + של"ח
הרב מיכאל אבן חן - טכנופדגוגיה ור"מ ח3

יועצות

מרים תורג'מן - יועצת חט"ב 
פנינה מירון - יועצת חט"ע / תקשורת וחברה 


מנהלה

אביגיל רחמים - מזכירה ראשית
שירן יעקב - רכזת שכר לימוד ובגרויות

חטיבת ביניים

שכבה ז'

הרב אבינועם ענקי - ז1 
הרב רוני שטרן - ז2
הרב ינון צרפתי - ז3 
שילת אביסדיד - ז4

שכבה ח'

הרב חגי מעלם - ח1 
הרב מיכאל אבן-חן - ח2
הרב אלירן שמיר - ח3 
אסתר קוניה (חנ"מ) - ח4 ורכזת חנ"מ

שכבה ט'

הרב יהושע אודרברג - ט1 
הרב אור אסרף - ט2 
הרב אסף עמר - ט3 
הרב עובדיה סילקו לוי - ט4 
סימה בוזגלו (חנ"מ) - ט5 - חנ"מ

חטיבה עליונה

שכבה י'

הרב מרדכי בכר - י1 
הרב אהרון שטראוס - י2 
הרב אזרחי איתי - י3

שכבה י"א

הרב אסף ללום - יא1 
הרב יואל רייכנר - יא2 
הרב רועי דובלין - יא3 + ראש מכינת י"ב כנפי רוח 
הרב לייב לויטן (חנ"מ) - יא4

שכבה י"ב

הרב בר-חיים אלפי - יב1 
הרב אהרון רוזינסקי - יב2 
הרב יהלום הלל - יב3  חנ"מ