הפדגוגיה של בינה

איך נראה שיעור בישיבת אמית עמיחי?