מבית ומחוץ מקשה אחת זהב בישיבת אמית עמיחי – לפרשת תרומה

שתפו:

מי ראה נגר שבונה ארון ודואג שגם החלקים הנסתרים שלו יהיו צבועים או משוייפים? אין דבר כזה! מה שלא רואים, לרוב גם לא משקיעים… והנה דווקא כאן בבניית המשכן התורה מצווה כי את ארון הברית צריך לבנות את הפנים כמו החוץ, ולא סתם צביעה ושיוף אלא: "וציפית אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו".
למה לצפות את החלק הפנימי בזהב אם גם ככה היה מכוסה בכפורת, וחוץ מכהן גדול יום בשנה אף אחד לא באמת ראה את הארון? חז"ל מלמדים אותנו כאן יסוד חשוב מאוד ביחס לבניין הארון הפנימי של כל אדם. הארון במשכן שבתוכו היו לוחות הברית ומצידו ספר התורה, מסמל את התלמיד חכם, וכך מדייק רבא: "מכאן לתלמיד חכם שאין תוכו כברו, שאינו תלמיד חכם". הארון שמצופה זהב גם מבפנים מסמל כי האדם הלומד תורה חייב לוודא שהתורה משפיעה על העולם הפנימי והנסתר שלו, ושהתורה שלומד היא תורת חיים והיא התמרור היחיד שמכוון את חייו.
בשבוע שעבר סיימנו ללמוד מסילת ישרים במסגרת סיירת הקודש "תורה מתחת לפלזמה". כיבד אותנו בנוכחותו
הרב עמוס מימון שערך את הספר במהדורה נגישה לתלמידים. וכפי שכותב הרמח"ל כי את הספר הזה יש ללמוד מידי יום, התחלנו בו ביום ללמוד מחדש את המסילת ישרים, ושם בהקדמה כותב הרמח"ל: "הן יראת ה', היא חכמה".
חכמת התורה היא יראת ה', וללא השפעה של התורה על החיים שלנו, אין לה שום משמעות.
תורת חיים היא הלב הפועם בישיבה, וכל השאר הם האיברים שמקבלים את חיותם מהלב הזה.

"מבית ומחוץ מקשה אחת זהב.
אין בו מן השפה ולחוץ
ולא מאחורי הגב
זך וטהור מושך אליו את האור בלא משים." ( ישי ריבו)

בברכת שבת שלום

הרב שמעון שושן
ראש הישיבה