בישיבת אמית עמיחי התלמידים שותפים בקודש. דברי תורה אחרי התפילה, סיום מסכת, עונג שבת עם ראש הישיבה

שתפו: