'פותחים בטוב'

שתפו:

מדי יום, 'פותחים בטוב' אחרי התפילה – בלימוד של תלמידים עם תלמידים, לימוד קצר, אליו מגיעים גם ר"מים להקשיב ולהיות חלק מדבר נפלא.

אשרינו שזכינו ליוזמה הזו 'בתורת חיים'.